Filterput

General Details

Eigenschappen
RigoClean kan worden toegepast voor het reinigen van licht verontreinigd hemelwater, afkomstig vanaf verharde oppervlakten of daken.

De reinigingsput houdt grof vuil en fijne deeltjes tegen en waarborgt zo de functie van het infiltratiesysteem. Bovendien worden zwevende- en lichte vloeistoffen tegengehouden.

Toepassing
Reiniging van het regenwater voor afvoer naar open infiltratiebekkens, plaatsing voor een buisinfiltratiesysteem, plaatsing voor een Rigofill krattensysteem.

Probleemloos onderhoud
Met een standaard kolkenzuiger kan de RigoClean eenvoudig van bovenaf worden geledigd.
Voorzien van uitneembare zeef.

Verharde oppervlakte
Maximaal, per installatie, aan te sluiten verhard oppervlakte afhankelijk van het type.
RigoClean500: 500m2
RigoClean1000: 1000m2

Technical Info

Werkingsprincipe

Zeving

Types

 • RigoClean500 met toevoer aan bovenzijde vervult tevens de functie van een kolk. De vuilopvangtrechter houdt grof vuil tegen en leidt het water naar de eerste kamer.
  Aansluitbare verharde app: 500m2
 • RigoClean500/1000 met zijdelingse toevoer wordt direct vóór het infiltratiesysteem geïnstalleerd. Het water wordt aangevoerd via straat- of trottoirkolken, of vanaf daken.
  • RigoClean500
   Aansluitbare verharde opp: 500m2
   Aansluitdiamter: DN150
  • RigoClean1000
   Aansluitbare verharde opp: 1000m2
   Aansluitdiamter: DN200
SWITCH THE LANGUAGE