SediPipe XL-plus

Voorbehandeling van regenwater

General Details

Eigenschappen
De SediPipe XL-Plus zuivert sterk verontreinigd oliehoudend hemelwater door met de onderste stromingsremmer onopgeloste bestanddelen te laten bezinken en lichte vloeistoffen (zoals minerale oliën) door de bovenste stromingsremmer uit het water af te scheiden.

De SediPipe XL-Plus behaalt hierbij dezelfde reinigingswaarden als een coalicentieafscheider conform de NEN-EN 858. De SediPipe behaalt een bijzonder hoog rendement van 86% en verwijdert daarbij onopgeloste bestanddelen met een grote < 0,06mm uit het afvloeiend hemelwater. Fijn zand en grof sediment wordt voor 100% afgevangen in het SediPipe systeem. Het duikschot in de eindput beveiligt het oliedepot tegen uitspoeling.

Toepassing
Reiniging van het regenwater voor afvoer naar open infiltratiebekkens, plaatsing voor een buisinfiltratiesysteem, plaatsing voor een Rigofill krattensysteem.

Plaatsingsgemak & verkeersbelasting
Doordat er geen hoogteverschil is tussen de in- en uitlaat; kan de SediPipe XL-plus eenvoudig worden ingebouwd; ook in een bestaand leidingstelsel.

Inbouw van ee SediPipe XL-plus onder zware verkeersbelasting is mogelijk.

Probleemloos onderhoud
Een standaard vacuümwagen + spuitkop zal +/- 1 uur nodig hebben voor de totale reiniging van de SediPipe.

Verharde oppervlakte
Maximaal, per installatie, aan te sluiten verhard oppervlakte: 18850 m2 (gerekend volgens de Vlario-richtlijn met 20 l/s.ha).

Technical Info

Installatietypes en maximaal aan te sluiten verharde oppervlakte (gerekend volgens de Vlario-richtlijn met 20 l/s.ha)

  • SediPipe XL 600/6 – 4900 m2
  • SediPipe XL 600/12 – 9950 m2
  • SediPipe XL 600/18 – 12350 m2
  • SediPipe XL 600/24 – 18850 m2

Werkingsprincipe

Sedimentatie en coalescentieprincipe

De SediPipe bestaat uit

  • een startput PE DN1000 met slipopvang
  • een sedimentatiebuis DN600 in tegenhelling met onderste en bovenste stromingsremmer
  • een eindput PE DN1000 met duikwand voor de retentie van lichte vloeistoffen

Aansluiting in- en uitlaat mogelijk tot DN500.
Dit type SediPipe wordt op maat gemaakt.

Product Video
Capaciteitsberekening

De bepaling van het benodigde type voorbehandelingssysteem is afhankelijk van diverse factoren. Door onderstaande capaciteitsberekening in te vullen, berekenen we voor u welk type  SediPipe / SediPoint het beste past in uw project.

Uw voornaam
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Uw familienaam
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Uw emailadres
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Firma
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Naam van uw project
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Hoogte maaiveld
maaiveld
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Vloei inkomende leiding
inlaat
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Aan te sluiten verharde oppervlakte (m2)
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Regenintensiteit
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Vervuiling die u wenst te filteren
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Soort terrein
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Projects
SWITCH THE LANGUAGE