AZ Groeninge Kortrijk

Key Details

Datum uitvoering: 2017

Uitgevoerd door: Persyn
Studiebureau: Topokor

Geleverde materialen:

  • afwatering parking dmv 800m HRI 200 afvoergoot met Saône rooster
  • afwatering langs de wegenis dmv HRI afvoergoot met Banane rooster

SWITCH THE LANGUAGE